banner image
Basılı Bültenler

Türk Lirasına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin 4970 ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarının yürürlük maddelerinde değişiklik Yapılmasına Dair 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

14/2/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararı ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında açılan mevduat ve katılma hesaplarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 4970 ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarının yürürlük maddelerinde değişiklik yapılarak yurt içi yerleşik tüzel kişiler tarafından bu kapsamda açılan hesaplarda uygulanacak yeni tevkifat oranlarının yürürlük süreleri netleştirilmiştir.

Hatırlanacağı üzere,

  • 2021/100 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 25 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına uygulanacak stopaj oranları yüzde 0,
  • 2021/103 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile altın cinsi hesaplardan Türk Lirasına çevrilen hesaplarda stopaj oranı yüzde 0

olarak belirlenmiş idi.

Söz konusu Karar ile 4970 ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları’nın yürürlük maddelerinde değişiklik yapılarak yurt içi yerleşik tüzel kişiler tarafından bu kapsamda açılan hesaplarda uygulanacak yüzde 0 stopaj oranının yürürlük süreleri netleştirilmiştir.

Diğer taraftan yapılan değişiklik ile yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer edilen döviz tutarları karşılığında bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesapları için de belirlenen yeni tevkifat oranlarının uygulanması sağlanmıştır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

13 Şubat 2022 tarihli ve 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala