banner image
Basılı Bültenler

Tüzel Kişilere 3 Aylık Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Açabilme İmkânı ve Kur Korumalı Mevduat Hesaplarının Vade Sonunda Yenilenebilmesine Yönelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na Yetki Verilmiştir

07 Mart 2022 tarihli ve 31771 sayılı Resmî Gazete’ de tüzel kişilere 3 ay vadeli döviz ve altın dönüşümlü Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açabilmelerine imkân sağlanması ve kur korumalı mevduat hesaplarının vade sonunda yenilenebilmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na yetki verilmesi hakkında "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9)" yayımlanmıştır.

2022/5 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan ilgili Tebliğler uyarınca; yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için ise 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabileceği ve bu düzenlemenin getirdiği avantajlardan bir defaya mahsus olarak faydalanabileceği düzenlenmekte idi.

Sirkülerimize konu edilen Tebliğ kapsamında;

  • Tüzel kişilerin de 3 ay vadeli döviz ve altın dönüşümlü Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açabilmelerine imkân sağlanmış ve
  • Gerçek ve tüzel kişilerin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilmesine yönelik Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na yetki verilmiştir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecektir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2022/9)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala