banner image
Basılı Bültenler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde, Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Kapsamında Bölge Ve Merkez Dışındaki Çalışma Sürelerinin Toplam Çalışma Sürelerine Oranı %75'e Çıkarılmıştır

21 Temmuz 2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gelir vergisi teşviki kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE/tasarım merkezleri dışındaki çalışma sürelerinin toplam çalışma sürelerine oranı % 75 olarak uygulanacaktır.

Bilindiği üzere, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesi ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde/Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla, bu merkezler dışında geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmekte idi.

17 Ekim 2021 tarihli 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından yüzde 20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştı.

Sirkülerimize konu olan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında, söz konusu bölge ve merkezler dışındaki çalışma sürelerinin toplam çalışma sürelerine oranı %75'e çıkarılmıştır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

20 Temmuz 2022 Tarihli ve 5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala