banner image
Basılı Bültenler

Tam Tasdik Raporlarının Verilme Süresi 31.07.2022 Tarihine Uzatılmıştır

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasınca, 2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilme süresinin resmi tatillerden dolayı 5 Mayıs 2022 tarihine uzatılması nedeniyle, 2021 yılına ait Tam Tasdik Raporlarının teslim edilme süresinin 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatılıp uzatılmadığı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan görüş talep edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuya dair Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası’na gönderilen cevap yazısında, 2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilme süresinin 5 Mayıs 2022 tarihine uzatılması nedeniyle 2021 yılına ait Tam tasdik Raporlarının 31 Temmuz 2022 tarihine kadar verilmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Bu doğrultuda Hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflere ait 2021 yılı Tam Tasdik Raporları 31. Temmuz 2022 tarihine kadar gönderilebilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı cevap yazısına  aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı E-60801812-205.06-78715 sayılı Yazısı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala