banner image
Basılı Bültenler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, İhracat Genelgesine "İhracat bedellerinin Merkez Bankasına Satışı" başlıklı ek 1 inci madde eklenmiş ve buna ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlanmıştır.

Yayımlanan uygulama talimatına göre;

  • 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, İhracat Bedeli Kabul Belgesi’ne (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi’ne (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin yüzde 25'i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılacaktır. Bu bedeller banka tarafından Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılacak ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk lirası cinsinden ödenecektir.
  • Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacaktır.
  • Banka nezdinde Merkez Bankası adına ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini hesapları açılacak ve bankanın bu Uygulama Talimatı kapsamında satın aldığı dövizler saat 17:00’ye kadar Merkez Bankasına bildirilerek toplu bir şekilde söz konusu hesaplara aktarılacaktır.
  • Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizlere ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgeler ile bilgiler ve döviz alışı yapılan tutarlara ait bilgiler bankalar tarafından uygulama talimatının ekinde (EK-1) yer alan bildirim formuna uygun olarak Merkez Bankasına aynı gün elektronik ortamda bildirilecektir.

Söz konusu uygulama talimatı 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, ilgili uygulama talimatı hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı yürütecektir. Söz konusu uygulama talimatına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala