banner image
Basılı Bültenler

Konaklama Vergisine İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği ” Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır

14 Aralık 2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmî Gazete’ de “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na yapılan düzenleme ile hayata geçirilen “Konaklama Vergisi” yayım tarihinden itibaren birkaç kez ertelenmiş son olarak 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

Verginin Konusu: Buna göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabii olacaktır.

Verginin Mükellefi ve Vergi Oranı: Konaklama vergisinin mükellefi yukarıda belirtilen tesislerde hizmet sunanlar olarak tanımlanmış olup söz konusu verginin oranı % 2 olarak belirlenmiştir.

Vergi Matrahı: Söz konusu verginin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Ayrıca vergi konaklama tesisince düzenlenen faturada ayrıca gösterilecek ancak KDV matrahına dahil edilmeyecektir.

Vergilendirme Dönemi: Vergilendirme dönemi, birer aylık dönemleri kapsamakta olup beyannamenin, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilmesi ve aynı sürede ödenmesi gerekmektedir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ise tesisin bulunduğu vergi dairesine beyan edeceklerdir.

Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olup, ilgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala