banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanı 15.371,40 TL olarak Yeniden Belirlenmiştir

2022/9 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihli ve 27998389-010.06.02-903791 sayılı Genelge (Sıra No: 4) ile 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları duyurulmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan  04 Temmuz 2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-1342135 sayılı Genelge (Sıra No:9) ile memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Dönem

01 Temmuz-31 Aralık 2022

Aylık Katsayısı

0,333603

Taban Aylık Katsayısı

5,221532

Yan Ödeme Katsayısı

0,105796

Buna göre 2022 yılının ikinci yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı 01 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönemi

Tutarı (TL)

01 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022

15.371,40 TL

Söz konusu Genelge ’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü-27998389-010.06.02-1342135 sayılı Genelge (Sıra No: 9)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala