banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir

2022/4 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2022 tarihli ve 27998389-010.06.02-854887 sayılı Genelge (Sıra No: 1) ile 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları duyurulmuştu.

Bu sefer, 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16 ıncı maddesi ile memur maaş katsayısı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş olup Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihli ve 27998389-010.06.02-903791 sayılı Genelge (Sıra No: 4) ile duyurulmuştur.

Dönem

01 Ocak-30 Haziran 2022

Aylık Katsayısı

0,235445

Taban Aylık Katsayısı

3,68518

Yan Ödeme Katsayısı

0,074667

Buna göre 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönemi

Tutarı (TL)

01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022

10.848,59 TL

Söz konusu Genelge ’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü-27998389-010.06.02-903791 sayılı Genelge (Sıra No: 4)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala