banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2022 tarihli ve 27998389-010.06.02-854887 sayılı Genelge (Sıra No: 1) ile 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları duyurulmuştur.

Dönem

01 Ocak-30 Haziran 2022

Aylık Katsayısı

0,229979

Taban Aylık Katsayısı

3,59963

Yan Ödeme Katsayısı

0,072934

Buna göre 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönemi

Tutarı (TL)

01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022

10.596,74 TL

Söz konusu Genelge ’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü-27998389-010.06.02-854887 sayılı Genelge (Sıra No:1)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala