banner image
Basılı Bültenler

Kesinti Yolu ile Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde 2022 Yılı İçin Geçerli Olan Tutarlar Açıklanmıştır

24 Ocak 2022 tarihinde 2022 yılı için tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, kesinti yolu ile ödenen vergiler ile geçici vergilerin mahsup ve iade usul ve esasları 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenmiştir.

2021/72 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 06 Ekim 2021 tarihli ve 31620 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 315 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecek nakden iade taleplerindeki 10.000 TL’lik sınır 50.000 TL’ye, mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan yeminli mali müşavirce (YMM) düzenlenecek tam tasdik raporuna istinaden nakden iade edilecek vergilerdeki sınır ise 100.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, yukarıda belirtilen hadlerin 2022 yılı için yeniden belirlendiği duyurulmuştur.

Söz konusu duyuru kapsamında 2022 yılı tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin;

  • İnceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecek nakden iade taleplerindeki tutar 68.000 TL,
  • Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL

olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Duyuru’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

252 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala