banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannamelere Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süresi 28 Ekim 2022 Tarihine Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26 Ekim 2022 tarihli ve VUK-146/2022-9 sayılı sirküler ile, 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilmesi ve bahsi geçen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unun mükerrer 28 inci maddesine istinaden; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar idi.

Ancak bakanlığa iletilen talepler doğrultusunda, mükellefler tarafından; 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/146

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala