banner image
Basılı Bültenler

KDV Kanunu Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizat Teslimlerine İlişkin KDV İstisnasının Uygulama Süresi 31 Aralık 2024 tarihine Uzatılmıştır

21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmî Gazete’de 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583) yayımlandı.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39 uncu maddesi uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar KDV’den müstesna idi.

Sirkülerimize konu olan 6583 sayılı Karar ile söz konusu istisna süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala