banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannamelere Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 25 Ocak 2022 tarihli ve VUK-138/2022-1 sayılı sirküler ile, 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilmesi ve bahsi geçen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unun mükerrer 28 inci maddesine istinaden; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar idi.

Ancak, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı, mükellefler tarafından; 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/138

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala