banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin ve Bu Beyannameler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süresi Takip Eden Ayın 28’i Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 22 Aralık 2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı sirküler ile, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığına gelen talepler dikkate alınarak, 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinden başlamak üzere, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme zorunluluğunun kaldırıldığı da dikkate alınmak sureti ile, diğer vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerine ilişkin olarak 29 Mart 2019 tarihli ve VUK-115/2019-5 sayılı Sirküler ile yapılan belirleme ise geçerliliğini korumaktadır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda beyanname türleri itibari ile beyanname verme ve ödeme sürelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yardımıyla ile ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/149

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala