banner image
Basılı Bültenler

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 19 Nisan 2022 ve 21 Nisan 2022 tarihli yazıları ile 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin diğer yöntemlerle tahsili” başlıklı 13 üncü ve “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinde değişiklikler yapılmış olup, yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

  • İHRACAT BEDELİNİN ÇEKLE TAHSİLİ

Bilindiği üzere; ihracat işlemlerinde, söz konusu İhracat Genelgesi’nin "İhracat Bedelinin Diğer Yöntemlerle" tahsili başlıklı 13 üncü maddesindeki hükümlere uyulması şartı ile çek ile ödeme yapılabilmekte idi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarih ve 1140372 sayılı yazısı ile söz konusu maddede yapılan değişiklik uyarınca;

  • İhracat bedeli olarak tevdi edilen çeklerin ciro edilmesi durumunda İBKB (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) düzenlenebilmesi için çek bedelinin vadesinde tahsil edildiğine dair banka yazısı aranacaktır.
  • Türkiye’deki bankalarca düzenlenen çeklerin iştira edilerek ihracata ilişkin İBKB düzenlenebilmesi için çeki düzenleyen bankanın çek bedelinin yurt dışından geldiğini belirten yazısı aranmaktadır. Ancak, serbest bölgede faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik ithalatçı firmalardan alınan döviz çekleri için bu hüküm uygulanmayacaktır.

 

  • İHRACATTA TERKİN LİMİTİ

İhracatta terkin limiti, 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin "Terkin" başlıklı 28 inci maddesinde 30.000 ABD doları olarak belirlenmiş idi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 21 Nisan 2022 tarihli ve 1150193 sayılı yazı ile söz konusu maddede yapılan değişikliğe istinaden, ihracatta terkin limiti 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15.000 ABD doları olarak uygulanacaktır.

Mevcut uygulamada 30.000 doların altındaki ihracat bedelinin yurda getirilmesi konusunda herhangi bir zorunluluk bulunmamakta idi. Ancak yeni düzenleme kapsamında söz konusu tutar 15.000 dolara düşürülmüş olup 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren, 15.000 doların üzerindeki ihracat geliri yurda getirilebilecektir.

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir

22 Nisan 2022 Tarihli İhracat Genelgesi

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala