banner image
Basılı Bültenler

Gıda Ürünlerindeki KDV Oranı Yüzde 1’e İndirilmiştir

12 Şubat 2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’’ yayımlanmış olup 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 30 Aralık 2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden,

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18

b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 1

c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, yüzde 8

olarak uygulanmakta idi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılarak, gıda maddelerinde katma değer vergisi oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi sağlanmış olup, aşağıda yapılan önemli değişikliklere yer verilmiştir.

1)Toptan ve Perakende Teslimlerinde Farklı KDV Oranı Uygulamasının Kaldırılması

Sirkülerimize konu Karar öncesinde (I) sayılı listede yer alan aşağıdaki malların toptan ve perakende teslimlerinde farklı KDV oranları uygulanmakta ikin, yapılan düzenleme ile bu ürünlerin teslimlerinde toptan ve perakende ayrımı yapılmaksızın KDV oranının % 1 olarak uygulaması sağlanmıştır.

Toptan ve perakende ayrımı yapılmaksızın KDV oranı 13.02.2022 tarihinden itibaren % 1 olarak uygulanacak ürünler aşağıdaki şekildedir;

  • 2/a sırasında yer alan mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre ürünleri,
  • 1 inci sırasında yer alan; kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği,
  • 2/b sırasında yer alan; meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defneyaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup(keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzugöbeği mantar, şeker pancarı,
  • 3 üncü sırasında yer alan; buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20 Aralık 2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2 no.lu faslında yer alan mallar (ETLER VE YENİLEN SAKATAT) (02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç), tavuk yumurtası,

Yapılan değişiklik doğrultusunda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın, perakende teslimlere ilişkin 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

2) Yüzde 8 KDV Oranına Tabi Gıda Maddelerinin KDV Oranının Yüzde 1’e Düşürülmesi

5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karar'a ekli (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünde yer alan ve yüzde 8 KDV oranına tabi olan mallar, bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile birlikte olduğu gibi (I) sayılı listeye eklenmiştir.

Böylelikle aşağıda yer verilen mallardan özel tüketim vergisine tabi olmayanların KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmiştir.

İlaveten, söz konusu karar ile 2007/13033 sayılı Karar'a aynı Karara ekli (I) sayılı listede "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" başlığıyla bölüm ihdas edilmiş, halihazırda söz konusu listede yer alan sıralar, bu bölüm başlığı altında aynı sıra ile tasnif edilmiştir. (II) sayılı listenin "A) GIDA MADDELERİ" bölümünde yer alan sıralar bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile birlikte olduğu gibi (I) sayılı listeye eklenmiş ve (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölüm başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu Karara ve KDV Oranlarına ilişkin (I) ve (II) Sayılı Listelerin güncel haline aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

12 Şubat 2022 tarihli ve 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala