banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları Belirlenmiştir

2022/49 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan  04 Temmuz 2022 tarihli ve 27998389-010-06-02-1342135 sayılı Genelge (Sıra No:9) ile memur maaş katsayıları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmişti.

Bu kapsamda 01 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 döneminde uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

1) Yurt İçi Harcırah Tutarları

Brüt Aylık Tutarı (TL)

Vergiden İstisna Gündelikler Tutarı (TL)

8.390,76 TL ve fazlası

149,00

8.330,71- 8.390,75 TL arası

129,00

7.596,79-8.330,70 TL arası

121,00

6.662,70-7.596,78 TL arası

115,00

5.526,78-6.662,69 TL arası

102,00

5.526,77 TL ve daha azı

100,00

2) Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Yukarıda yer alan açıklama doğrultusunda, brüt aylık tutarı 8.390,76 TL'den fazla olan çalışanlar için 1 Temmuz 2022 – 31/12/2022 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Ülkeler

Gündelik Tutarlar

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

157

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala