banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Stopaj Oranlarının Süresi Uzatılmıştır

Bazı indirimli stopaj oranlarındaki sürelerin uzatıldığına ilişkin 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 23 Temmuz 2006 tarihli ve 26237 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2006/10731   sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları belirlenmiş idi.

Söz konusu Karar’ın 1 inci ve 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 31 Mart 2022 tarihinden 30 Haziran 2022 tarihine uzatılmıştır.

1) Türk Lirası Mevduat Faizi ve Kar Payı Gelirlerine Uygulanacak Stopaj Oranları

30 Haziran 2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

2) Mevduat Faizlerinde Uygulanacak Stopaj Oranları

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
  • Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

oranında uygulanacaktır.

3) Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarında Uygulanacak Stopaj Oranları

  • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

oranında uygulanacaktır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5360)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala