banner image
Basılı Bültenler

Form BA-BS Bildirimi Verme Zorunluluğuna İlişkin 543 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlanmıştır

03 Aralık 2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmî Gazete’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, bildirim verme yükümlülüğü bulunan; ancak tüm alış ve satışları 5.000 TL’lik tutarın altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini "Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır." kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmekte idi.

543 sıra numaralı Tebliğ ile yapılan değişiklik uyarınca, bildirim verme yükümlülüğü bulunan; ancak tüm mal veya hizmet alış ve satışları KDV hariç 5.000 TL’lik tutarın altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin boş form Ba / form Bs bildirim verme  zorunluluğu, Ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere kaldırılmıştır.

İlaveten söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklik uyarınca, aynı firmadan elektronik ortamda ve kâğıt ortamında alınan belgelerin KDV hariç toplam tutarı 5.000 TL’yi aşıyorsa, sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin (5.000 TL’lik yasal sınırı aşmıyor olsa dahi) bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.  

Ayrıca, düzenlenen belgelerin tamamı elektronik ortamda düzenlenmiş ise, bildirim verilmesine gerek bulunmayacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala