banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Defter (E-Defter) Uygulamasına Dâhil Olanlar Tarafından 31 Mayıs 2022 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Gereken E-Defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 31 Mayıs 2022 Tarih VUK-142/ 2022-5 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (142) ile elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 3 Haziran 2022 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirküler’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

31 Mayıs 2022 Tarih VUK-142/ 2022-5 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (142)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala