banner image
Basılı Bültenler

Borsa Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31 Aralık 2021 İtibari ile Değerlenmesinde Kullanılacak Olan Kurlar Açıklanmıştır

11 Şubat 2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 536 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralar ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla değerlenmesinde dikkate alınması gereken kurlar açıklanmıştır.

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesinde yabancı paraların borsa rayiciyle değerleneceği hükmü yer almaktadır. Söz konusu maddenin 2 inci fıkrasında ise yabancı paraların borsada rayici yoksa değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığı tarafından tespit edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu değerleme kurlarından en sık kullanılan 3 tanesi aşağıda, tamamı ise sirkülerimizin konusunu oluşturan Tebliğ’e ekli tabloda dikkatinize sunulmuştur.

1 ABD Doları: 12,9775 TL
1 Euro: 14,6823 TL
1 İngiliz Sterlini: 17,4530 TL

İlaveten, bankaların ise vergi uygulamaları bakımından yapacakları değerleme işlemlerinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını kullanmaları gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

536 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Tebliğ Eki

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala