banner image
Basılı Bültenler

Bazı Gıda Ürünlerine Ait KDV Oranlarının % 1’e Düşürülmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararında Düzeltme Yapılmıştır

2022/20 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete ’de 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’’ yayımlanmış idi.

Söz konusu Karar'ın 4 üncü maddesinde yer alan "Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır." ibaresinde geçen “3 üncü” ibaresinin Karar metnine sehven yazıldığına dair 15 Şubat 2022 tarihli ve 31751 sayılı Resmî Gazete’ de Düzeltme metni yayınlanmıştır.

Yapılan düzeltmeye istinaden (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan aşağıdaki ürünlere ait KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır.

Bu ürünler;

Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), 20 Aralık 2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2 no.lu faslında yer alan mallar (02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç), tavuk yumurtası

Söz konusu Düzeltme metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

DÜZELTME: 12 Şubat 2022 tarihli ve 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala