banner image
Basılı Bültenler

5614 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerinin ÖTV Oranı Artırılmıştır

26 Mayıs 2022 tarihli ve 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar) 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun eki (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan bazı mallara uygulanan asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıda belirtildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

(III) SAYILI LİSTE
(A) cetveli
 

GTİP No

Mal ismi

Vergi oranı

(%)

Asgari maktu vergi tutarı (TL)

20.09

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10

---

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10

---

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

---

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

---

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

35

---

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

---

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

4,4096

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

0

21,6821

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

146,4895

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddeler aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

221,0891

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar

0

175,5698

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle %22 ve fazla olanlar

0

602,4843

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç]

0

602,4843

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

602,4843

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

602,4843

2208.50

Cin ve Geneva

0

602,4843

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

602,4843

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle %45.4'den fazla olanlar)

0

602,4843

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle %45.4'den fazla olanlar)

0

602,4843

2208.70

Likörler

0

602,4843

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

602,4843

2208.90.48.00.11

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

602,4843

2208.90.71.00.11

Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

602,4843

(III) SAYILI LİSTE

(B) Cetveli 

GTİP No

Mal ismi

Vergi oranı (%)

Asgari maktu vergi tutarı (TL)

Maktu vergi tutarı (TL)

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

45

0,7110

0,9506

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

45

0,7110

0,9506

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

45

0,7110

0,9506

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

0,7916

0,7865

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

 

 

 

45

 

63

 

 

 

0,7110

 

0,7916

 

 

 

0,9506

 

0,7865

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63

0,7916

0,7865

2403.11.00.00.00

Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri

63

0,1595

0,9207

2403.19.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

55

0,1013

0,9207

2403.19.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

55

0,1013

0,9207

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

0,7916

0,7865

4813.10.00.80.00

Diğerleri (Makaron)

0

0,1093

---

Söz konusu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, ilgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar No:5614)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala