banner image
Basılı Bültenler

5610 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Cihazların TRT Bandrol Oranları Artırılmıştır

25 Mayıs 2022 tarihli ve 5610 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) 26 Mayıs 2022 tarihli ve 31847 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile birlikte aşağıda belirtilen bazı cihazların TRT bandrol oranları artırılmış olup yeni oranlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden

veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınlan alabilen;

CİHAZIN CİNSİ

GTİP

ESKİ

ORAN (%)

YENİ

ORAN (%)

1- Televizyon

8528.72

16

16

8528.73

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap

(motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil)

85.27

16

16

3- Video

8521.10

16

16

4- Birleşik cihazlar

85.19

16

16

a) Video-televizyon-radyo

8527.13

b) Video-televizyon

8527.91

c) Radyo-televizyon

8521.10

5- Cep telefonları ve Akıllı saatler (SİM kartı bulunan modeller)

8517.13.00.00.00

10

12

8517.14.00.00.01

8517.14.00.00.19

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

8471.30

2

4

8471.41

8471.49

8471.50

7-Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar)

87.01,87.02,

87.03,

0,4

0,8

8- Video görüntü veya ekranı içerecek şekilde tasarlanmamış olanlar (Uydu alıcdan, set üstü medya kutuları dahil)

8528.71

10

12

9-Diğer cihazlar

3922.10.00.00.11

8

14

Söz konusu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, ilgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No:5610)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala