banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılında Motorlu Taşıt Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı % 61,50 Olarak Belirlenmiştir

2023 yılında motorlu taşıt vergisi tutarlarına uygulanacak olan yeniden değerleme oranı 20 Aralık 2022 tarihli ve 6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 21 Aralık 2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmî Gazete ’de ilan edilmiştir.

2022/70 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2022 yılında kullanılacak olan yeniden değerleme oranı, 24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 542 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile açıklanmıştı.

18 Şubat 1963 tarihli 197 sayılı Motorlu Taşıt Vergisi Kanunu’nun;

  • 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı,
  • 6 ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı
  • geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı

tarifelerde yer alan taşıtlar için 2023 takvim yılında motorlu taşıt vergisi tutarlarına uygulanacak olan oran % 61,50 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

20 Aralık 2022 tarihli ve 6582 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala