banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

28 Aralık 2022 tarihli ve 32057 sayılı Resmî Gazete ’de “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6615)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen söz konusu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiş idi.

6615 sayılı Karar’a göre 2023 yılında uygulanacak geri kazanım katılım payı (GEKAP) tutarlarına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

“Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6615)”

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala