banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketler İçin Hadler Yeniden Belirlenmiştir

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de 6434 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” yayımlandı. 

Bilindiği üzere, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağına ilişkin hadler ilk kez 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş ve bu hadler 2014, 2015, 2016 ve 2018 yıllarında yeniden belirlenmiştir.

Sirkülerimize konu olan 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değişen hadlere aşağıda yer verilmiştir:

1) Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Genel Ölçütleri:

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Aşağıda belirtilen üç hadden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olup, değişen hadlere aşağıda yer verilmiştir.

Had

Eski Hali-2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yeni Hali- 6434 Sayılı CB Kararı

Aktif Toplamı

35 milyon ve üstü Türk Lirası

75 milyon Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı

70 milyon ve üstü Türk Lirası

150 milyon Türk Lirası

Çalışan Sayısı

175 ve üstü çalışan sayısı

150 kişi

2) Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada Veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Görmeyen Ancak Spk Kapsamında Halka Açık Sayılan Şirketler İçin Ölçütler:

Bilindiği üzere, sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK kapsamında halka açık sayılan şirketler, aşağıda belirtilen üç had en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşar ise bağımsız denetime tabi tutulurlar. Değişen hadlere aşağıda yer verilmiştir.

Had

Eski Hali-2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yeni Hali-6434 Sayılı CB Kararı

Aktif Toplamı

15 milyon Türk Lirası

30 milyon Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı

20 milyon Türk Lirası

40 milyon Türk Lirası

Çalışan Sayısı

50 Kişi

50     Kişi

3) Ekli (II) Sayılı Listede Belirtilen Şirketler:

6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ekli (II) sayılı listede yer alan şirketler, aşağıdaki üç hadden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşar ise, bu şirketler bağımsız denetime tabi olurlar.

Had

Eski Hali-2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yeni Hali-6434 Sayılı CB Kararı

Aktif Toplamı

30 Milyon Türk Lirası

60 Milyon Türk Lirası

Yıllık Net Satış Hasılatı

40 Milyon Türk Lirası

80 Milyon Türk Lirası

Çalışan Sayısı

125 Kişi

100 Kişi

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç hadden en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınmaktadır.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

Söz konusu Karar’a ilişkin hadler 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olup, ilgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6434)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala