banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Açıklanmıştır

2022 yılında kullanılacak olan yeniden değerleme oranı, 24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 542 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile açıklanmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin B fıkrasına göre yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. İlgili madde uyarınca 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:542)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala