banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı % 92,93 olarak belirlenmiştir

30 Eylül 2022 tarih 61 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile geçici vergi dönemlerinde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Yapılan duyuruya göre, 2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde dikkate alınması gereken yeniden değerleme oranı % 92,93 (doksan iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala