banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı % 61,12 olarak belirlenmiştir

19 Temmuz 2022 tarih 60 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile geçici vergi dönemlerinde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Yapılan duyuruya göre, 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde dikkate alınması gereken yeniden değerleme oranı % 61,12 (altmış bir virgül on iki) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /60

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala