banner image
Basılı Bültenler

2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

16 Şubat 2022 tarihli ve VUK-139/2022-2 sayılı sirküleri ile 2021 yılı 4 üncü dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ve ilgili beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unun mükerrer 28 inci maddesine istinaden; mükellefler tarafından verilmesi gereken 2021 yılı 4 üncü dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar idi.

Söz konusu Vergi Usul Kanunu sirkülerine istinaden, 2021 yılı 4 üncü dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 25 Şubat 2022 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/139

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala