banner image
Basılı Bültenler

2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesindeki Değişikliğe İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır

9 Şubat 2022 tarihinde 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde yapılan değişiklik Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Yapılan değişiklik doğrultusunda, Vergi Bildirimi-Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim-İşlem

Türü seçmeli alanına “106- İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” eklenmiş olup, ekler kısmında, İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı “Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine İlişkin Bilgiler” tablosu oluşturulmuştur.

Bahsi geçen değişiklikler doğrultusunda mükelleflerin beyannamelerini gönderirken sorun yaşamamaları için güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirdikten sonra yeniden kurmaları gerekecektir.

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala