banner image
Basılı Bültenler

17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi 20 Mayıs 2022 tarihine uzatılmıştır

Gelir İadesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 13.05.2022 Tarih VUK-140/ 2022-3 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (140) ile 17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Söz konusu Sirküler’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

13.05.2022 Tarih VUK-140/ 2022-3 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (140)

Saygılarımızla 

Makale metnini kopyala