banner image
Basılı Bültenler

10389 Sayılı BDDK Kararı ile Kredi Kullanımına İlişkin Yeni Düzenleme Getirilmiştir

Bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi kullanımına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 21 Ekim 2022 tarihli ve 10389 sayılı Kararı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 24 Haziran 2022 tarihli ve 10250 sayılı Kararı ile Türk Lirası kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirilmişti.

2022/46 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki yabancı para mevduat) Türk Lirası  karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması halinde, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacağı düzenlenmişti.

10389 sayılı BDDK Kararına göre, daha önce 15 milyon olan yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığı sınırı 10 milyon TL’ye; yabancı para nakdi varlıkların aktif toplam veya son 1 yıllık net satış hasılatı ile karşılaştırılmasında dikkate alınan yüzde 10 sınırı ise yüzde 5’e indirildi.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (Şirket) (gerçek kişiler karar kapsamında değildir.), kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması halinde; bu şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’i aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacaktır. 

 Yapılan düzenleme 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren uygulanacak olup, söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

10389 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala