banner image
Basılı Bültenler

1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Asgari Ücret Yeniden Belirlenmiştir

1 Temmuz 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 01 Temmuz 2022 tarih 31883 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 215,70 TL, aylık tutarı ise 6.471,00 TL olarak uygulanacaktır.

SGK Taban ve Tavan Ücreti ile Asgari Ücret ve yasal kesintilerine ilişkin tutarlar aşağıdaki şekildedir.

Günlük Kazanç Alt Sınır

215,70

Aylık Kazanç Alt Sınır

6.471,00 (=215,70*30)

Günlük Kazanç Üst Sınır

1.617,75

Aylık Kazanç üst Sınır

48.532,50(=1.617,75*30)

 

A-      Asgari Ücretin Brüt Tutarı

6.471,00 TL

B-       Sigorta Primi İşçi Payı (%14) (6.471,00 TL x 0,14)

-905,94 TL

C-       İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) (6.471,00 TL x 0,01)

-64,71 TL

D-      Gelir Vergisi Kesintisi

0,00 TL

E-       Damga Vergisi Kesintisi

0,00 TL

F-       Kesintiler Toplamı

-970,65 TL

G-      Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) (6.471,00 TL x 0,155) (*)

1.003,01 TL

H-      İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) (6.471,00TL x 0,02)

129,42 TL

İşveren Maliyeti (A+G+H)

7.603,43 TL

Net Ücret (A-B-C)

5.500,35 TL

(*) % 5 SGK işveren teşvikinden faydalanıldığı varsayılmıştır.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala