banner image
Basılı Bültenler

Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı Yüzde 3’ten Yüzde 5’e Çıkarılmıştır

04 Şubat 2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı oranına ilişkin 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı % 3 olarak uygulanmaktaydı. 3491 sayılı Karar ile;

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi uyarınca, 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 5,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşan kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 5,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesi uyarınca, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşan kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden % 5 oranında tevkifat yapılacaktır.

Söz konusu uygulama 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala