banner image
Basılı Bültenler

Yapılandırmada Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

27 Ağustos 2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yapılandırmalar için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gereken başvuru ve 30 Eylül 2021 (SGK için 31 Ekim 2021) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.

Buna göre, Kanun kapsamından yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihinde dolan;

  • Kesinleşmiş alçaklar,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
  • Matrah ve vergi artırımı,
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
  • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,
  • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları ve
  • 7326 sayılı Kanun’nun 10 maddesine belirtilen kurum ve kuruluşlara ait borçlara ( söz konusu maddenin süresinden yapılmayan araç muayenelerine ilişkin 6 ncı fıkrası ile GVK mük. 121 nci maddesi kapsamında yersiz olarak yararlanılan vergiye uyumlu mükelleflerde vergi indirimine ilişkin 7’nci fıkrası hariç)ı

İlişkin başvuru süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi (31 Ekim  2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 1 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştır..

Karar ile sadece başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmış olup diğer ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4420)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala