banner image
Basılı Bültenler

Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen KDV’nin İade Uygulamasına İlişkin Süreler Yeniden Belirlenmiştir

30 Aralık 2021 tarihli ve 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesinin Uygulama Süresi Hakkında Karar” yayımlanmış olup 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete ’de ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37 nci maddesinde imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  • Asgari 50 milyon TL’lik sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ilâ 2019 yıllarında yüklenilen ve bu yılların altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
  • 50 milyon TL’ye kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ilâ 2019 yıllarında yüklenilen ve bu yılların sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilebilmesine ilişkin düzenleme bulunmakta idi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın 2 nci maddesi kapsamında, yukarıda yer alan hükmün 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’ler için de uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili karar, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecektir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

30 Aralık 2021 Tarihli ve 5047 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala