banner image
Basılı Bültenler

Sigara İle Alkollü Ve Bazı Alkolsüz İçeceklerin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına 2021 Yılının İkinci Yarısında Enflasyon Artışı Yapılmayacaktır

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde, kolalı gazozlar, alkollü ve bazı alkolsüz içecekler, (B) cetvelinde ise sigara, sigarillo, puro gibi ürünler ile içilen, çiğnenen veya enfiye olarak kullanılan tütün mamulleri yer almaktadır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun “Oran veya tutar” başlıklı 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasında, (III) sayılı listedeki malların en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının, Ocak ve Temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Söz konusu hüküm kapsamında (III) sayılı listedeki malların en son belirlenmiş olan asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının 2021 yılının ikinci yarısı için Yİ-ÜFE oranında artırılması gerekmekteydi. Ancak Cumhurbaşkanı, 25 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4137 sayılı Kararı ile bu artış hükmünün; (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılının Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacağına karar vermiştir.

Söz konusu Karar kapsamında; kolalı gazozlar, alkollü ve bazı alkolsüz içecekler ile sigara, puro, tütün ve tütün mamullerinin Özel Tüketim Vergisinde, 2021 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık 2021) enflasyon artışı olmayacaktır.

Söz konusu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala