banner image
Basılı Bültenler

Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3 üncü Maddesindeki Yüzde 85 Oranının 2020 Yılında yüzde 80 Olarak Uygulanmasına Karar Verilmiştir

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3 üncü Maddesinde, serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az yüzde 85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan Gelir Vergisinin, verilecek Muhtasar Beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edileceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

Söz konusu düzenleme Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar geçerli olmaktadır.

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3516 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oranın 2020 yılı için % 80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala