banner image
Basılı Bültenler

Puro ve Sigarilloda ÖTV Oranı Düşürülmüştür

15 Temmuz 2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)" yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki karşılaştırma tablosunda gösterilen purolar ve sigarilloların ÖTV oranı %80'den %45’e düşürülmüştür.

G.T.İ.P. No Mal İsmi Eski Vergi Oranı (%) Yeni Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 80 45 0,4386 0,5863
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 80 45 0,4386 0,5863
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 80 45 0,4386 0,5863
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)        
  80 45 0,4386 0,5863
- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar        

Bu mallarda uygulanan maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında ise bir değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala