banner image
Basılı Bültenler

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 20 seri numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 117,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:20)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala