banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır

1 Aralık 2021 tarihinde MUHSGK, MUHSGK2 ve MUHGVKSGK beyannamelerinde yapılan değişiklikler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Yapılan değişiklikler doğrultusunda ilgili beyannamenin “Ekler” kulakçığında yer alan aşağıdaki kısımlar güncellenmiştir.

  • "Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim/Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Ruhsat No" sütunu ile "İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler" alanına "Serbest Bölge ve Ruhsat No" sütunu,
  • "4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Proje Kodu" ile "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler" alanına "İşyerinin Bulunduğu Bölge ve Proje Kodu" sütunu,
  • "Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Proje No" sütunu,
  • "Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Mükellef Bilgileri" alanına "Terkin Edilecek Tutar Toplamı" sütunu,
  • "GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" tablosuna "Terkin Edilecek Tutar Toplamı" sütunu eklenmiştir.

Bahsi geçen değişiklikler doğrultusunda mükelleflerin beyannamelerini gönderirken sorun yaşamamaları için güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirdikten sonra yeniden kurmaları gerekecektir.

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala