banner image
Basılı Bültenler

Riskli Yapıların Dönüşüm Projeleri Çerçevesinde, Maliklerince Yaptırılan Konutlara İlişkin İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Yüzde 1’e Düşürülmüştür

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de  “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470)” yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Karar’ın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında Katma Değer Vergisi uygulanmaktadır.

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (I) sayılı listenin 13 üncü sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir:

 “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,”

Buna göre; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala