banner image
Basılı Bültenler

Kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kâr paylarında stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir

24 Aralık 2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Karar” yayımlanmış olup 25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete ’de ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 22 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş idi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen faizlerden yapılması gereken tevkifatın oranı %0 (yüzde sıfır) olarak belirlenmiştir.

İlaveten kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarından elde edilen kâr payları da %0 (yüzde sıfır) oranında tevkifata tabi olacaktır.

Söz konusu karar, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

24 Aralık 2021 Tarihli ve 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala