banner image
Basılı Bültenler

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına İlişkin Olarak Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilen/Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşyerlerinin Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 Sayılı Resmi Gazete’de, Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin 524 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Mücbir sebep kapsamında olanlar

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler girmektedir.

İçişleri Bakanlığı’nca faaliyeti durdurulan yerler şunlardır:

Gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri.

Mücbir sebep halinin süresi

Söz konusu mükelleflerin 1 Aralık 2020 tarihi (bu tarih dahil) ila alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Ana faaliyet alanlarının tespiti

Ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Vergi ödevlerinin ertelenmesi

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken; Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve söz konusu dönem içerisinde oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” ile e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin, mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26 ncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştur.

Mücbir sebep hali 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 4 Mart 2021 tarihinde sona eren ve 5 Mart 2021 tarihinde faaliyetlerine tekrar başlayan bir mükellefin, beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır:

  • 2020/Kasım, 2020/Aralık, 2021/Ocak ve 2021/Şubat dönemleri KDV beyannameleri ile aynı dönemlere ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimleri 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar
  • Söz konusu tarihe kadar verilen KDV beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin vadesi; 2020/Kasım dönemi için 31 Mayıs 2021, 2020/Aralık dönemi için 30 Haziran 2021, 2021/Ocak dönemi için 2 Ağustos 2021, 2021/Şubat dönemi için ise 31 Ağustos 2021 olmaktadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi durumu

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala