banner image
Basılı Bültenler

Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Oranı 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Yüzde 1 Olarak Uygulanacaktır

30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)” yayımlanmıştır.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1 inci Maddesinde; Karar’a ekli (I) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin yüzde 1 oranında, (II) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin yüzde 8 oranında, bu listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetlerin ise yüzde 18 Katma Değer Vergisi’ne tabi olduğuna yönelik düzenleme yer almaktadır.

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki Geçici 9 uncu Madde eklenmiştir:

GEÇİCİ MADDE 9- 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ekli (II) sayılı listenin ‘B) Diğer Mal ve Hizmetler’ bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Buna göre 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerindeki Katma Değer Vergisi oranının süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Bu Karar 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala