banner image
Basılı Bültenler

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatılmıştır

23 Nisan 2021 tarihli ve 31463 sayılı Resmi Gazete’de “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)” yayımlanmıştır.

Karara göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2'nci Maddesi ile Geçici 23'üncü Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 31 Ocak 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun’un ek 2 nci Maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu karar 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3910)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala