banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 07 Temmuz 2021 tarih ve 27998389-010.06.02-421208 sayılı Genelge ile 01 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

Dönem

01.07.2021 – 31.12.2021

Aylık Katsayısı

0,179797

Taban Aylık Katsayısı

2,814188

Yan Ödeme Katsayısı

0,057019

Buna göre 2021 yılının ikinci yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı Tutarı 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır:

  1. 2021 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021

8.284,51

  1. 2021 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021

89,9

44,95

Hesaplama şekli

(500x0,179797)

(250 x0,179797)

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı- 27998389-010.06.02-421208 Sayılı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala