banner image
Basılı Bültenler

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Taleplerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısmın 2022 Yılı İçin Belirlenmesine İlişkin 39 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 39 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2021 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (27 Kasım 2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için yüzde 36,20 olarak tespit edilmiştir.) artırılarak 2022 yılı için 25.700 TL olarak uygulanacaktır.

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:39)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala